ALBANIAN TAX INSIGHT – MAIN CHANGES IN THE NEW DRAFT VAT LAW

NDRYSHIMET KRYESORE NE PROJEKT LIGJIN E RI TE TVSH-s PERJASHTOHEN NGA TVSH ·         Pershihen ne perjashtim cdo lloj sigurimi dhe risigurimi; ·         Perfshihen ne perjashtim te gjitha institucionet shendetesore private te njohura si te tilla nga autoriteti kompetent por vihet nje kusht qe perjashtimi do te zbatohet vetem nese ato i furnizojne sherbimet e tyre ne kushte…